Ny Boring 2020 – Rent vand (Opdateret 30/4)

Ny Boring 2020 – Rent vand (Opdateret 30/4)

1 april 2020 Forbedringer 0
Boring efter vand ved Kirke Søby

Opdatering 30/4: Svarene på vandanalyserne er kommet tilbage og viser at den nye boring har rent vand. Vandværket har derfor sat gang i processen med at tilkoble den nye boring til vandværket. Herunder etablering af rørledning mellem vandværket og boring, etablering af strøm med videre.
Den nye boring forventes tilkoblet ultimo Maj / primo Juni.

Opdatering 7/4: Der er fundet vand i en dybde af 101-110m under jordoverfladen. Renpumpmning af brønden er nu igang og der forventes svar på vandkvalitetsprøver ultimo April / primo Maj.


Vandværket har pr. 30/3 opstartet boring efter rent vand i Kirke Søby, ca. 1.000m syd for vandværket.

Den nye boring vil have en dybde på ca. 100m målt fra jordoverfladen.

Den nye boring forventes klar til Juni.