Skift af Vandmåler

Søby og Omegns vandværk udskifter alle vandmålere med nye fjernaflæste målere.
Dette betyder at du i perioden fra Mandag den 6/3 frem til 31/3 vil modtage et besøg fra Voldbro Smedie og VVS A/S med henblik på udskiftning. Såfremt du ikke er hjemme vil smeden lægge en seddel i deres postkasse med kontaktinformation, sådan at du selv kan aftale et nyt tidspunkt for udskiftning.

Udskiftning

Målerne udskiftes af Voldbro Smedie og VVS A/S fra mandag den 6/3 og ca. 4 uger frem.
Såfremt du ikke er hjemme vil smeden lægge en seddel i deres postkasse med kontaktinformation, sådan at du selv kan aftale et nyt tidspunkt for udskiftning.

Fjernaflæsning

De nye fjernaflæste målere aflæses ca. 2 gange i døgnet og efter udskiftningen vil du have mulighed for at få adgang til en brugerportal på nettet, hvorfra du fremover kan følge dit forbrug. Målerne vil også kunne sende alarmer til dig som forbruger.

Brugerportal

Når måleren er skiftet vil du som forbruger kunne følge dit forbrug på www.sobyvand.bdforsyning.dk

Du vil modtage invitation til brugerportalen via email.

sobyvand.bdforsyning.dk

Vandkvalitet

Vandkvalitetsanalyser (GEUS Portal)

Åben Geus

Beredskabsplan

Vandværkets beredskabsplan (pdf)

Download

Takster

6,00 (7,50) kr/m3 1.000,00 (1.250,00) kr/år

Takstblad 2023

231

Forbrugere

+80.000 L

Vand

+25 km

Ledning

    Få opdateringer, aflæsningskort mv. på email

Seneste Nyt

Så er der RENT vand!

Det er med glæde at vi (red. Søby og Omegns Vandværk) kan meddele at der er RENT vand i vandhanerne igen. Arbejdet med etablering af den nye boring, i Kirke[…]

Read more
29 august 2020 0

Ny Boring 2020 – Rent vand (Opdateret 30/4)

Så er processen med at skaffe rent vand igang, og der er den 30/4 kommet svar på analyserne…

Read more
1 april 2020 0

Administration/Bogholderi

Kontakt

Signe Pilegaard Jacobsen

Telefon

44 11 18 99
Telefontid: Tirsdag kl. 15 – 17

Adresse

CSA Lundegaard ApS
Signe Pilegaard Jacobsen
Lundegårdsvej 44
5672 Broby

Ledningsnet og Kort

Vandværket har i dag 2 aktive boringer, hvorfra vand indvindes.

Den primære boring er beliggende i udkanten af Kirkesøby, mens den anden boring er beliggende ca. 300m nord for vandværket. Vandværket har ligeledes ca. 25km ledningsnet. Det er muligt at se kortudsnit over ledningsnettet i PDF format, samt tilgå et interaktivt kort via Rambøll. Interaktivt Kort (Rambøll)Kortudsnit (PDF)

Bestyrelsen

Søby og Omegns Vandværks konstiturerede bestyrelse

Arne Larsen

Formand

21 77 67 52

info@sobyvand.dk

Julian Birkemose

Sekretær

60 63 92 32

info@sobyvand.dk

Kim Andersen

Bestyrelsesmedlem

25 11 38 09

Steen Stenskrog

Bestyrelsesmedlem

40 51 11 92

Niels Lundegaard

Bestyrelsesmedlem

40 94 13 66

Vandkvalitet

For at sikre kvaliteten af vandet der leveres til forbrugerne, tages der med jævne intervaller prøver af vandet, både fra boringer men også fra vandværket og ledningsnettet.

Vandanalyser vandværk

Gå til Geus

Vandanalyser ny boring – Sø Søbyvej (2018)

Gå til Geus

Vandanalyser ny boring – Billesvej (2020)

Gå til GEUS

Vandets hårdhed (Interaktivt kort)

Gå til Geus

Anlægsrapport

Gå Til Geus

Vandets Vej fra Boring til Vandhane

1. Boring

I boringen pumpes vandet op fra de vandførende lag ca. 100 meter under jordoverfladen.

2. Iltning

Når grundvandet er pumpet op fra jorden, kaldes det for råvand. Råvandet indeholder bl.a. svovlbrinte, jern og mangan. Svovlbrinte lugter som rådne æg og får vandet til at smage dårligt. På vandværket fjernes svovlbrinten ved at puste luft i vandet. Jern- og manganforbindelserne iltes, så de omdannes til forbindelser, der kan fjernes fra vandet. Iltningen er også nødvendig for at drikkevandet får en god og frisk smag.

3. Filtrering

Efter beluftningen bliver vandet filtreret gennem filtre, der består af et lag antracitkul og flere lag sand og grus. Ved at filtrere vandet fjerner vi jern og mangan. Vandet er nu blevet til rent drikkevand.

Når filtrene har været brugt i en periode, skyller vi dem rene for jern- og manganholdigt slam. På nogle vandværker adskiller man slam og skyllevand i et bundfældningsbassin, hvorefter skyllevandet sendes direkte ud i et vandløb. På andre vandværker leder man skyllevand og slam direkte i kloakken, så det kommer på renseanlæg og bliver renset.

4. Levering

Efter behandlingen på vandværket er det rene drikkevand parat til at blive sendt ud til forbrugerne gennem et net af vandledninger. I det område, hvor vi leverer drikkevand, har vandledningerne i dag en samlet længde på ca. 25 km.