Takstblad 2021

Gældende fra 1. januar 2021

DriftsbidragEkskl. moms (kr)Inkl. moms (kr)
Fast årlig afgift pr. ejendom/bolig1.000,001.250,00
Vandpris pr m36,007,50
Statsafgift af ledningsført vand (vandafgift) pr. m3.6,377,96

HovedanlægsbidragEkskl. moms (kr)Inkl. moms (kr)
Pr. parcelhus, sommerhus, lejlighed, andelsbolig
0 – 500 m38.120,0010.150,00
501 – 1000 m316.240,0020.300,00
1001 – 2500 m324.360,0030.450,00
2501 – 5000 m340.600,0050.750,00
5001 – 7500 m356.840,0071.050,00
7501 – 10000 m364.960,0081.200,00
Årsforbrug pver 10.000 m3 fastsættes af bestyrelse i hvert tilfælde.
Enkelt tilslutning kan i særlige tilfælde ske efter en konkret udgiftsberegning.

ForsyningsledningsbidragEkskl. moms (kr)Inkl. moms (kr)
Pr. ejendom/tilslutning
Byområde – alle ejendomskategorier12.538,0015.672,00
Landområde – alle ejendomskategorier12.538,0015.672,00
Stikledningsbidrag (max. 32/40mm) pr. stk.6.265,007.831,25
Samlet tilslutningsbidrag – byområde26.923,0033.653,75
Samlet tilslutningsbidrag – landområde26.923,0033.653,75
Ved stigende forbrug, ændret anvendelse, om eller tilbygning kan der opkræves et eller flere hovedanlægsbidrag, svarende til ændringen i.h.t. regulativ og fordelingsnøgle.
Forsynings- og stikledningsbidrag indeksreguleres hvert år pr. 1 januar efter “Danmarks Statistik” offentliggjort af DV.
Afgift for etablering betales kontakt efter skriftlig tilmelding, og inden etablering finder sted.

GebyrerEkskl. moms (kr)Inkl. moms (kr)
Rykkergebyr85,00/135,00Momsfrit
For sent/manglende indsendelse af selvaflæsningskort100,00Momsfrit
Flyttegebyr75,0093,75
Lukkegebyr200,00Momsfrit
Genåbningsgebyr ekskl. udgifter ved lukning og genåbning750,00Momsfrit